Dostava

STANDARDNI CENOVNIK  KURIR-A U UNUTRAŠNJEM POŠTANSKOM SAOBRAĆAJU (DANAS ZA SUTRA)

MASA U KG. CENA U DINARIMA PDV 20% CENA SA PDV-OM
Do 0.5 kg 266,67 53,33 320,00
preko 0.5kg do1 kg 316,67 63,33 380,00
preko 1kg do 2 kg 358,33 71,67 430,00
preko 2kg do 5 kg 475,00 95,00 570,00
preko 5kg do 10 kg 641,67 128,33 770,00
preko 10kg do 15 kg 791,67 158,33 950,00
preko 15kg do 20 kg 866,67 173,33 1.040,00
preko 20kg do 30 kg 1.000,00 200,00 1.200,00
preko 30kg do 50 kg 1.308,33 261,67 1.570,00

Svaki naredni kilogram preko 50 kg do 1.000 kg je 30,00 dinara sa PDV-om.

Pošiljka sa definisanim vremenom uručenja – cena 800,00 dinara sa PDV-om u koju se ne uračunava cena po masi.